આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના યાદી | Ikhedut Portal 2023 yojana list

ikhedut web portal scheme List 2023, ikhedut Portal Scheme List 2023, ikhedut website yojana, ikhedut.gujarat.gov.in, Gujarat Farmar Portal Scheme List | Gujarat Government Yojana List 2020 Pdf in Gujarati | Gujarat Government Yojana List 2022 Pdf in Gujarati
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2023 (ikhedut Portal Yojana List 2023) | ખેડૂત સહાય યોજના 2023 (ખેડૂત લક્ષી યોજના 2023, ઈ ખેદુત પોર્ટલ) | આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના યાદી 2023 | સરકારી યોજનાઓની યાદી

ikhedut web portal scheme List 2023, ikhedut Portal Scheme List 2023, ikhedut website yojana, ikhedut.gujarat.gov.in, Gujarat Farmar Portal Scheme List | Gujarat Government Yojana List 2020 Pdf in Gujarati | Gujarat Government Yojana List 2023 Pdf in Gujarati

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને ધ્યાનમાં લઈને કૃષિક્ષેત્રે અવનવી પદ્ધતિઓ તેમ જ ટેકનોલોજીને વિકસાવવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. આ યોજનાઓ એ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિતલક્ષી તેમજ ખેડૂતોને લાભ મળી શકે તે માટે યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. 

 ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી મોટાભાગની યોજનાઓ એ ગુજરાતના ખેડૂતોને તેમનું જીવનધોરણ ઊંચું લાવવા તેમજ તેમની વિવિધ કલ્યાણકારી  તેમજ ખેડૂત પુત્ર માટે ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.  આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોના માટે “સાત પગલા ખેડૂત કલ્યાણ યોજના” ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ ઇ-લોન્‍ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

અમૂલ ફ્રેન્ચાઈઝી લઈને દર મહિને ₹1 લાખ સુધીની કમાણી કરો!

I Khedut Portal 2023 | @ikhedut.gujarat.gov.in

Table of Contents

ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ગુજરાતનો ખેડૂત એ ઘરે બેઠા વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લઇ શકે છે. જો ગુજરાતનો ખેડૂતે ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી ખેડૂત લક્ષી યોજના નો લાભ લેવા માંગતા હોય તો તે ઘરે બેઠાં યોજના માટેનું ફોર્મ ભરી શકે છે તેમને કચેરીઓ પર ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી તે માટે ગુજરાત સરકાર માટે ખેડૂતોનાં હિત માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ (IKhedut Portal) ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે આ પોર્ટલ લોંચ કરવામાં આવેલું છે.

આમ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરો ikhedut portal (ikhedut. gov. in) પરથી ગુજરાતનો ખેડૂત ikhedut portal khetivadi yojana  માટે ઘરે બેઠા ikhedut portal Online Arji  કરી શકે છે.

Ikhedut Portal Gujarat 2023 Yojana List

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઘણી બધી યોજનાઓ લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે તેમાંથી સૌથી પ્રખ્યાત યોજનાઓ આ છે:

 • ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના
 • ટ્રેક્ટર સહાય યોજના
 • કમલમ ફ્રૂટની ખેતી સહાય યોજના
 • કિસાન પરિવહન યોજના
 • પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના
 • મફત છત્રી યોજના
 • મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ ગોડાઉન યોજના
 • પશુ સંચાલિત વાવણીયો
 • ડ્રીપ ઇરીગેશન યોજના
 • ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના
 • ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે
 • પ્લગ નર્સરી (વનબંધુ યોજના)
 • મહિલા સ્ટાઇપેન્ડ યોજના
 • સરગવાની ખેતીમાં સહાય
 • દેશી ગાય સહાય યોજના
 • દરિયાઈ ફિશીંગ બોટનું એન્જિન સહાય
 • સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના
 • ફળપાકોના વાવેતર માટે

આઇ ખેડૂત પોર્ટલના લાભો (Benefits of I Khedut Portal Gujarat)

ગુજરાત સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલી ખેડૂતોને લાભ માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ના નીચે મુજબ આપેલા છે આગ પોર્ટલ પરથી ખેડૂતોને ખેતી માટેની માહિતી તેમજ ખેતીને લગતી યોજનાઓ મૂકવામાં આવે છે તેમની બધી જ માહિતી ખેડૂત મિત્રો આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી મેળવી શકે છે. આઇ ખેડૂત પોર્ટલ લાભ જાણવા માટે નીચે મુજબ છે.

 • આઇ ખેડુત પોર્ટલનો ખેડૂતના મુખ્ય લાભ એ છે કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજનાનો લાભ લેવા માટે તેમની કચેરીએ ધક્કા ખાવા પડતા નથી તે ઘરે બેઠાં જ ઓનલાઇન અરજી કરીને તે યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.
 • ગુજરાત સરકારની આ પોર્ટલ પરથી ગુજરાતનો ખેડૂત એ આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ખેતીવાડી યોજના પરથી સરળતાથી ખેતીમાં વપરાતા ટેકનોલોજીનો તેમજ તેમના સાધનોનો વિશે માહિતી મેળવી શકે છે.
 • જો ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોઈ નવી યોજના અમલમાં મુકવામાં આવે તો તે વિશેની બધી જ માહિતી ખેડૂતોને આ પોર્ટલ પરથી આરામથી મળી શકે છે.

IKhedut Portal 2023 Yojana List Gujarat (આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના)

ખેડૂત લક્ષી યોજના 2023: ગુજરાતમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને ખેડૂતલક્ષી સહાય યોજના આપવા માટે એક પોર્ટલ બનાવવામાં આવ્યું છે. તે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ દ્વારા ઓળખાય છે. આ પોર્ટલ નો ઉપયોગી ગુજરાત સરકાર ખેડૂતોને લગતી બધી જ તમામ યોજના ઓનલાઈન મુકવામાં કરે છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ પોર્ટલ પર ખેતીવાડીને લગતી યોજનાઓ, બાગાયતી વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી યોજનાઓ, પશુપાલન યોજના બહાર પડે છે, વધુમાં આ આઇ ખેડૂત પોર્ટલ દ્વારા એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન યોજનાઓ તેમજ આત્મા પ્રાકૃતિક કૃષિ યોજનાઓ, ગોડાઉન બનાવવા માટેની સહાય યોજના ઓનલાઈન મુકવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિતમાં આપવામાં આવતી સરકારી યોજનાઓ પણ બહાર પાડે છે. જેમ કે આ પોર્ટલ પર તમે પ્રધાનમંત્રી માન ધન યોજના, કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના તેમજ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના વગેરે યોજનાઓ નો લાભ લઇ શકો છો. તેમજ નહીં ખેડૂતો અકસ્માત યોજના દ્વારા ખેડૂતોને સહાય પણ આપવામાં આવ્યા છે.

IKhedut Portal Yojana List 2023 | આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2023

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના યાદી 2023: ગુજરાત સરકાર દ્વારા આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ચાલતી યોજનાઓ ની બધી જ માહિતી નીચે મુજબ આપેલા છે:

 • ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના (Farmer Smartphone Scheme Gujarat)
 • ટ્રેક્ટર સહાય યોજના (Tractor Sahay Yojana Gujarat 2023)
 • કમલમ ફ્રૂટની ખેતી સહાય યોજના (Dragon Fruit Farming 2023)
 • કિસાન પરિવહન યોજના (Kisan Parivahan Yojana Gujarat 2023)
 • પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના (Pashu Khandan Sahay Yojana Gujarat 2023)
 • મફત છત્રી યોજના (Free Umbrella Scheme Gujarat 2023)
 • મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ ગોડાઉન યોજના (Mukhyamantri Pak Sangrah Yojana)
 • પશુ સંચાલિત વાવણીયો (Pashu Sanchalit Vavaniyo Yojana)
 • ડ્રીપ ઇરીગેશન યોજના (Drip Irrigation Subsidy Apply Online) (Tapak Sinchai Yojana Gujarat Subsidy Yojana)
 • ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના (Khedut Akasmat Vima Yojana 2023)
 • ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે (Free Drum and Two Plastic Baskets)
 • પ્લગ નર્સરી (વનબંધુ યોજના) (Gujarat Vanbandhu Yojana)
 • મહિલા સ્ટાઇપેન્ડ યોજના (Stipend Scheme for women trainees)
 • સરગવાની ખેતીમાં સહાય (Drumstick Farming in Gujarat | Drumstick Farming Scheme in Gujarat)
 • દેશી ગાય સહાય યોજના (Desi Gir Gay Sahay Yojana)
 • દરિયાઈ ફિશીંગ બોટનું એન્જિન સહાય (Gujarat Fishing Boat Scheme)
 • સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના (Smart Hand Tool Kit Yojana 2023)
 • ફળપાકોના વાવેતર માટે (Horticultural aid scheme in gujarat)

ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના (Farmer Smartphone Scheme Gujarat)

Farmer Smartphone Sahay Yojana: ખેડૂતોને મોબાઈલ સહાય યોજના અને ખેડૂતોને મળે છે મોબાઇલની ખરીદી પર સબસીડી. આ યોજના નો લાભ લેવા માટે તમારે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી રજીસ્ટેશન કરાવવાનું રહેશે.

ખેડૂત સ્માર્ટફોન સહાય યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો: Farmer Smartphone Scheme Gujarat

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના (Tractor Sahay Yojana Gujarat 2023)

 ટ્રેક્ટર્સ આ યોજનાને કારણે ખેડૂતો ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર સબસીડી મેળવી શકે છે આ યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે તમારે  આઈ ખેદૂત પોર્ટલ પરથી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે.

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો: Tractor Sahay yojana

કમલમ ફ્રૂટની ખેતી સહાય યોજના (Dragon Fruit Farming 2023)

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને કમલમ ફ્રૂટની ખેતી પર સહાય આપવામાં આવે છે.  આ સહાય એ એક લાખ પચીસ હજાર રૂપિયા સુધીની છે.

કમલમ ફ્રૂટની  ખેતી ની સહાય વિશે વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો: Gujarat Dragon Fruit Farming Subsidy Yojana 

કિસાન પરિવહન યોજના (Kisan Parivahan Yojana Gujarat 2023)

કિસાન પરિવહન યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 75 હજાર રૂપિયા સુધીની સહાય મળવાપાત્ર થશે આ યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો.

કિસાન પરિવાર યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો: Kisan Parivahan Yojana in Gujarati

પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના (Pashu Khandan Sahay Yojana Gujarat 2023) | આઈ ખેડૂત પશુપાલન યોજના

પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના હેઠળ ખેડૂતોને ગુજરાત સરકાર દ્વારા  150 કિલો જેટલો ખાણદાણ સહાય આપવામાં આવે છે.

પશુપાલન સહાય યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો:  Pashu Khandan Sahay Yojana 

મફત છત્રી યોજના (Free Umbrella Scheme Gujarat 2023)

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને એક  મફત છત્રી યોજના આપવામાં આવે છે.આ યોજના દ્વારા  ખેડૂતોને એક છત્રી આપવામાં આવે છે.

મફત છત્રી યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહીં આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો: Mafat Chhatri Yojana Gujarat

મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ ગોડાઉન યોજના (Mukhyamantri Pak Sangrah Yojana)

ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ ગોડાઉન યોજના હેઠળ ખેડૂતોને ૫૦ હજાર રૂપિયા સુધીની સહાય અથવા સબસીડી મળવાપાત્ર થશે.

 મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ ગોડાઉન સહાય યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો: Mukhyamantri Pak Sangrah Yojana Apply online

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2023 (ikhedut Portal Yojana List 2023) | ખેડૂત સહાય યોજના 2023 (ખેડૂત લક્ષી યોજના 2023, ઈ ખેદુત પોર્ટલ) | આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના યાદી 2023 | સરકારી યોજનાઓની યાદી
આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના યાદી 2023 ikhedut Portal

પશુ સંચાલિત વાવણીયો (Pashu Sanchalit Vavaniyo Yojana)

પશુ સંચાલીત વાવણીયો સહાય યોજના દ્વારા ખેડુતોને ખેતી કરવા માટે જરૂરી સાધનસામગ્રી ખરીદવા માટે 10 હજાર રૂપિયા સુધીની સાધન સહાય આપવામાં આવે છે.

 પશુ સંચાલીત વાવણીયો સહાય યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો: Pashu Sanchalit Vavaniyo Sahay Yojana

ડ્રીપ ઇરીગેશન યોજના (Drip Irrigation Subsidy Apply Online) | Tapak Sinchai Yojana Gujarat Subsidy Yojana

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી ડ્રીપ ઈરીગેશન યોજના એટલે કે ટપક સિંચાઈ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 75 હજાર રૂપિયા સુધીની સહાય સબસીડી મળવાપાત્ર થશે.

ડ્રીપ ઇરીગેશન યોજના અથવા  ટપક સિંચાઈ સહાય યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો: Tapak Sinchai Yojana Gujarat Subsidy Yojana 

ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના (Khedut Akasmat Vima Yojana 2023)

ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને બે લાખ રૂપિયા સુધીનો વીમા કવચ સુરક્ષા  આપવામાં આવ્યા છે.

 ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો: Gujarat Government Accident Yojana PDF Download

ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે સહાય યોજના (Free Drum and Two Plastic Baskets)

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે સહાય આપવામાં આવે છે.  આ યોજના માટે રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે તમારે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ની ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પરથી કરવાનું રહે છે.

ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે સહાય યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો: Free Drum and Two Plastic Baskets 2023

પ્લગ નર્સરી (વનબંધુ યોજના) (Gujarat Vanbandhu Yojana)

પ્લગ નર્સરી એટલે કે વનબંધુ યોજના હેઠળ ખેડૂતો નર્સરી બનાવે તો તેમને બે લાખ ૭૦ હજાર રૂપિયા સુધીની સજા મળવાપાત્ર થશે.

વન બંધુ સહાય યોજના આશાપુરા નર્સરી સહાય યોજના વિશે વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક: Gujarat Vanbandhu Yojana 2023

મહિલા સ્ટાઇપેન્ડ યોજના (Stipend Scheme for women trainees)

ગુજરાતમાં  આઇ ખેડૂત પોર્ટલ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી મહિલા સ્ટાઇપેન્ડ યોજના મહિલાઓને મફત માં તાલીમ આપવામાં આવશે.

મહિલા સ્ટાઇપેન્ડ યોજના વિશે વધુ જાણકારી મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો: Stipend Scheme for women trainees Gujarat

સરગવાની ખેતીમાં સહાય (Drumstick Farming in Gujarat | Drumstick Farming Scheme in Gujarat)

જો ગુજરાતનો ખેડૂત જે સરગવાની ખેતી કરે તો તેમને એક હતી દરમિયાન તેમને 18,750/-  રૂપિયા સુધીની સહાય મળવાપાત્ર થશે.

સરગવાની ખેતી ની સહાય યોજના વિશે વધુ જાણકારી મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો: Drumstick Farming in Gujarat | Drumstick Farming Scheme in Gujarat

દેશી ગાય સહાય યોજના (Desi Gir Gay Sahay Yojana) | Cow Sahay Yojana Gujarat

ગુજરાતમાં રહેતો ખેડૂતે દેશી ગાય ધરાવતો હોય તો તેમને દર મહિને 900 રૂપિયા સહાય મળવાપાત્ર થશે.

 દેશી ગાય સહાય યોજના વિશે વધુ જાણકારી મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો: Cow Sahay Yojana Gujarat

દરિયાઈ ફિશીંગ બોટનું એન્જિન સહાય (Gujarat Fishing Boat Scheme)

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી દરિયાઈ ફિશીંગ બોટનું એન્જિન સહાય યોજના હેઠળ માછીમારોને બોટનું એન્જિન ખરીદવા પર 350000 રૂપિયા સુધીની સહાય મળવાપાત્ર થશે.

દરિયાઈ ફિશીંગ બોટનું એન્જિન સહાય યોજનાની વધુ જાણકારી મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો: Gujarat Fishing Boat Scheme Gujarat

સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના (Smart Hand Tool Kit Yojana 2021)

ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના (Smart Hand Tool Kit Yojana 2021)  હેઠળ ખેડૂતોને સાધનોની ખરીદી પર સબસીડી મળવાપાત્ર થશે તે માટે રજિસ્ટ્રેશન તેમને આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ની  મુખ્ય વેબસાઇટ પરથી કરવાનું છે.

સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ યોજના વધુ જાણકારી મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો: Smart Hand Tool Kit Yojana Gujarat 

ફળપાકોના વાવેતર માટે (Horticultural aid scheme in Gujarat)

ફળ પાકોનું વાવેતર માટે સહાય યોજના હેઠળ માન્ય થયેલા કુલ ખર્ચના ૯૦ ટકા સુધી સહાય મળવાપાત્ર થશે.

આ યોજનાનો લાભ ગુજરાતના અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડૂતો લાભ લઇ શકે છે.

ફળ પાકોનું વાવેતર માટે ની સહાય યોજના વિશે વધુ માહિતી માટે  અહીં ક્લિક કરો: Horticultural aid scheme in Gujarat

Home PageClick Here
Official websiteClick Here

FAQs of Ikhedut Portal 2023

 1. આઇ ખેડૂત પોર્ટલ શા માટે બનાવવામાં આવેલું છે?

  Ans: આ પોર્ટલ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતો માટે ગુજરાત પણ આવતી સરકારી યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવે છે તથા ઓનલાઇન તે યોજના માટે અરજી પણ કરી શકાય છે.

 2. આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ગુજરાત સરકાર દ્વારા કેટલીક યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવેલી છે?

  Ans: આ પટેલ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે જે તમે આ પ્રકારનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઇન અરજી કરીને લાભ લઇ શકો છો.

 3. આઈ ખેડુત પોર્ટલ ની ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ કઈ છે?

  Ans: આઈ ખેડુત પોર્ટલ Link: https://ikhedut.gujarat.gov.in/

11 thoughts on “આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના યાદી | Ikhedut Portal 2023 yojana list”

Leave a Comment

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *

Scroll to Top