યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં મુદ્રા લોન માટે કેવી રીતે અરજી કરવી? (Union bank Mudra Loan apply online)

યુનિયન બેંક મુદ્રા લોન ઑફલાઇન અરજી કરો (Union Bank Mudra Loan apply Offline)

યુનિયન બેંક ઑફ ઇન્ડિયા મુદ્રા લોન ઑફલાઇન માટે અરજી કરવા માટે, તમે આ પગલાંને અનુસરી શકો છો:

 • તમારી નજીકની યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા શાખાની મુલાકાત લો અને બેંક અધિકારીઓ પાસેથી લોન વિશે માહિતી એકત્ર કરો.
 • બેંકમાંથી યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા લોન અરજી ફોર્મ મેળવો અથવા બેંકની વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરો.
 • ભૂલો અથવા ખામીઓ ટાળવાની ખાતરી કરીને લોન એપ્લિકેશન ફોર્મ કાળજીપૂર્વક અને સચોટપણે ભરો.
 • બેંક દ્વારા જરૂરી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો જોડો.
 • પૂર્ણ કરેલ અરજી ફોર્મ અને જોડાયેલ દસ્તાવેજો બેંક અધિકારીને સબમિટ કરો.
 • અરજી સબમિટ કર્યા પછી, બેંક અરજદારના વ્યવસાયનું મૂલ્યાંકન કરશે અને જો તમામ માપદંડો પૂર્ણ થાય તો લોન મંજૂર કરશે.
 • લોન મંજૂર થયા પછી, અરજદારને એક મંજૂરી પત્ર પ્રાપ્ત થશે, જેનો ઉપયોગ લોનની રકમનું વિતરણ કરવા માટે થઈ શકે છે.
 • તમારા વ્યવસાયની સ્થાપના અથવા વિસ્તરણ કરવા માટે લોનની રકમનો ઉપયોગ કરો અને બેંક સાથે સંમત થયેલા પુન:ચુકવણી શેડ્યૂલ મુજબ લોનની ચુકવણી કરો.
 • મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે પ્રક્રિયા દરેક બેંકમાં બદલાઈ શકે છે, કૃપા કરીને અરજી કરતા પહેલા યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ચોક્કસ જરૂરિયાત તપાસો.

યુનિયન બેંક મુદ્રા લોન ઓનલાઇન અરજી કરો  (Union Bank Mudra Loan apply Online)

યુનિયન બેંક ઑફ ઈન્ડિયા મુદ્રા લોન માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે, તમે આ પગલાંને અનુસરી શકો છો:

 • યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાઓ.
 • તમે જે લોન માટે અરજી કરવા માંગો છો તે પ્રકાર પસંદ કરો, જેમ કે શિશુ, તરુણ અથવા કિશોર.
 • જો તમે પહેલાથી જ યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ગ્રાહક છો, તો તે મુજબ વિકલ્પ પસંદ કરો, અન્યથા નવા ગ્રાહકો માટે વિકલ્પ પસંદ કરો.
 • બધી જરૂરી માહિતી સચોટ રીતે ભરો અને તમારી નજીકની શાખા પસંદ કરો.
 • કેપ્ચા દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો.
 • તમે જે લોન માટે અરજી કરવા માંગો છો તે રકમ ભરો અને વિનંતી કરેલ માહિતી પ્રદાન કરો.
 • બધા જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો અને નિયમો અને શરતો સાથે સંમત થાઓ.
 • તમે પ્રદાન કરેલી બધી માહિતીની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરો અને પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • બેંક તમારી અરજી પર પ્રક્રિયા કરે અને લોન મંજૂર કરે ત્યાં સુધી રાહ જુઓ.
 • મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે પ્રક્રિયા દરેક બેંકમાં બદલાઈ શકે છે, કૃપા કરીને અરજી કરતા પહેલા યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ચોક્કસ જરૂરિયાત તપાસો.
Scroll to Top