ગુજરાત સરકારી યોજના, Sarkari Yojana

Tractor Sahay Yojana: ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર સરકાર દ્વારા 60,000/- રૂપિયાની સહાય

|| ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023, PM કિસાન ટ્રેક્ટર યોજના (Tractor Sahay Yojana, Online Form, Apply, Subsidy, Eligibility, Purpose, Required Documents) || ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. તેમાંથી આજે આપણે ટ્રેકટર સહાય યોજના વિશે વાત કરીશું ગુજરાત સરકાર એ ખેડૂતોના હિતમાં એટલે ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી રહી છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા … Read more