ગુજરાત સરકારી યોજના, Sarkari Yojana

સ્માર્ટફોનની ખરીદી પર 6000 રૂપિયાની સહાય – Smartphone Sahay Yojana Gujarat

Smartphone Sahay Yojana Gujarat : જો તમે ગુજરાતમાં રહેતા ખેડૂત છો, તો તમારા માટે અહીં કેટલાક સારા સમાચાર છે. અદ્યતન ટેક્નોલોજી અને સંશોધન સાથે તાલમેલ રાખીને, સ્માર્ટફોન ખરીદવામાં ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે ગુજરાત સરકારે સ્માર્ટફોન સહાય યોજના ગુજરાત શરૂ કરી છે. આ યોજના કૃષિ વિભાગ હેઠળની વિવિધ સહાય યોજનાઓનો એક ભાગ છે, અને તેનો હેતુ … Read more