WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

Skill India Registration 2023: હવે દરેક બેરોજગારને મળશે રોજગાર, ભારત સરકારે નવું પોર્ટલ બહાર પાડ્યું

સ્કિલ ઈન્ડિયા રજીસ્ટ્રેશન ઓનલાઈન 2023 (Skill India Registration Online in Gujarati)

Skill India Registration 2023: ભારત સરકારે 10મું ધોરણ પૂર્ણ કર્યું હોય તેવા બેરોજગાર વ્યક્તિઓ માટેના ઉકેલ તરીકે સ્કિલ ઈન્ડિયા પોર્ટલ …

Read more