ગુજરાત સરકારી યોજના, IN GUJARATI, Sarkari Yojana

PMEGP Yojana 2023: રોજગાર શરૂ કરવા માટે 25 લાખ સુધીની લોન, આ રીતે અરજી કરો

|| પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન યોજના (PMEGP Yojana in Gujarati), PM Employment Generation Programme, PMEGP Yojana 2023 (ગૃહ ઉદ્યોગ લોન, ધંધા માટે લોન, સરકારી લોન લેવા માટે, પ્રધાનમંત્રી લોન યોજના) || પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન યોજના (PMEGP) 2023 નો ઉદ્દેશ આશરે 1.5 મિલિયન લોકો માટે રોજગારીની તકો ઊભી કરવાનો છે. કેન્દ્ર સરકારે પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા … Read more