ગુજરાત સરકારી યોજના, Sarkari Yojana

Namo Tablet Yojana 2024: મફતમાં નમો ઇ-ટેબ્લેટ મેળવો, આજે જ અરજી કરો

નમો ટેબ્લેટ યોજના (Namo Tablet Yojana 2024)નો હેતુ ભારતમાં ડિજિટલાઇઝેશનને પ્રોત્સાહન આપવા અને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ લાવવાનો છે. આ યોજનામાં ભાગ લઈને, વિદ્યાર્થીઓને અવિશ્વસનીય રીતે ઓછી કિંમતે બ્રાન્ડેડ ટેબ્લેટ ખરીદવાની તક મળશે. યુવા પેઢીએ ડિજિટાઈઝેશનને અપનાવવું અને ભારતની પ્રગતિને આગળ ધપાવવા માટે ડિજિટલ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. ચાલો નમો ઇ-ટેબ્લેટ સ્કીમ 2024 ની વિગતોનો … Read more