IN GUJARATI

LIC Golden Jubilee Scholarship 2023: છેલ્લી તારીખ, ઓનલાઇન અરજી કરો @licindia.com

|| LIC ગોલ્ડન જ્યુબિલી સ્કોલરશિપ (LIC Golden Jubilee Scholarship 2023), Application status, Last date, LIC Golden Jubilee Scholarship 2023 || શું તમે 60% અથવા તેથી વધુ GPA સાથે તાજેતરના હાઇસ્કૂલ સ્નાતક છો? શું તમે તમારો અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનું વિચારી રહ્યા છો પરંતુ તમને નાણાકીય સહાયની જરૂર છે? આગળ ના જુઓ! ભારતીય જીવન વીમા નિગમ તમારા … Read more