ભરતી

IGNOU Bharti 2023 : 257 જુનિયર આસિસ્ટન્ટ – ટાઇપિસ્ટ (JAT) ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

IGNOU Bharti 2023 : શું તમે ઈન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી (IGNOU) માં સરકારી નોકરીની તક શોધી રહ્યાં છો? જો હા, તો પછી IGNOU ભરતી 2023 સૂચના તમને રસ ધરાવી શકે છે. ભરતીની સૂચના હવે ઉપલબ્ધ છે, અને લાયક ઉમેદવારો 257 જુનિયર સહાયક – ટાઇપિસ્ટ (JAT) ખાલી જગ્યાઓ માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. ઓનલાઈન … Read more