ભરતી

GMDC Bharti 2023: ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી, છેલ્લી તારીખ 05 એપ્રિલ 2023

GMDC Bharti 2023, ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (Gujarat Mineral Development Corporation Limited Recruitment, GMDC Recruitment 2023) ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે GMDC Bharti 2023 વિશે તમામ જરૂરી માહિતી મેળવો. યોગ્યતાના માપદંડ, પસંદગી પ્રક્રિયા અને નોકરી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તે વિશે જાણો. શું તમે નોકરી શોધી રહ્યા છો અથવા કોઈને જાણો … Read more