ભરતી

GMRC Bharti 2023: ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન માં આવી ભરતી

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRC Bharti 2023) એ 2023 માં 45 એપ્રેન્ટિસ ટ્રેઇની પોસ્ટ માટે ઑનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થામાં કામ કરવા અને મૂલ્યવાન અનુભવ મેળવવા માંગતા ઉમેદવારો માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે. GMRC ભરતી પ્રક્રિયા, પાત્રતા માપદંડો અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો વિશે વધુ જાણવા માટે આ લેખ સંપૂર્ણ વાંચો. ગુજરાત મેટ્રો રેલ … Read more