ભરતી

GHB ભરતી 2023: ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા 10 પાસ ઉમેદવારો માટે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ભરતી

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરા દ્વારા ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર્સ માટે ભરતી શરૂ કરવામાં આવી છે. GHB ભરતી 2023 વિશેની તમામ વિગતો જાણવા આગળ વાંચો. શું તમે તમારી વર્તમાન નોકરીથી કંટાળી ગયા છો કે બેરોજગાર છો? અહીં તમારા માટે સારા સમાચાર છે – ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વડોદરાએ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર્સ માટે ભરતી શરૂ કરી છે. આ લેખમાં, … Read more