ભરતી

EPFO ભરતી 2023: 2850+ SSA અને સ્ટેનોગ્રાફરની ખાલી જગ્યાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

શું તમે સરકારી ક્ષેત્રમાં નોકરીની આશાસ્પદ તક શોધી રહ્યા છો? એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (EPFO) એ SSA (સામાજિક સુરક્ષા સહાયક) અને સ્ટેનોગ્રાફરની ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી સૂચના પીડીએફ બહાર પાડી છે. EPFO ભરતી 2023 નોટિફિકેશન પીડીએફ અખબાર જાહેરાત કુલ 2859 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરે છે. આ લેખમાં, અમે EPFO ​​ભરતી 2023 સૂચના pdf સંબંધિત તમામ … Read more