ભરતી

CRPF ભરતી 2023: 1458 હેડ કોન્સ્ટેબલ અને ASI – અંતિમ તારીખ 25 જાન્યુઆરી, 2023

CRPF 2023 ભરતીની સૂચના સત્તાવાર વેબસાઇટ, crpf.nic.in પર, 1458 હેડ કોન્સ્ટેબલ મંત્રી અને ASI પદની ભરતી માટે પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. ઑનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. CRPF ભરતી 2023 (CRPF Recruitment 2023 in Gujarati) સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) એ હેડ કોન્સ્ટેબલ મિનિસ્ટ્રીયલ અને આસિસ્ટન્ટ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (ASI) ની જગ્યાઓની 2023 CRPF ભરતી માટે … Read more