ભરતી

State Bank of India Recruitment 2023: 868 બિઝનેસ કોરસપોન્ડન્ટ ફેસિલિટેટર પોસ્ટ માટે અરજી કરો

શું તમે નોકરી શોધી રહ્યાં છો અથવા કોઈને જાણો છો કે જેને તેની જરૂર છે? સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ 868 બિઝનેસ કોરોસ્પોન્ડન્ટ ફેસિલિટેટર પોસ્ટ માટે બમ્પર ભરતીની જાહેરાત કરી છે. ભારતમાં નોકરી શોધનારાઓ માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે. આ લેખમાં, અમે તમને ભરતી પ્રક્રિયા, પાત્રતા માપદંડ, પગાર ધોરણ અને વધુ વિશે વિગતવાર માહિતી પ્રદાન … Read more