ભરતી

સુરત જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2023: ₹70,000 સુધીના પગાર સાથે વિવિધ પોસ્ટ માટે સીધી ભરતી

સુરત જિલ્લા પંચાયત માં ₹70,000 સુધીના પગાર સાથે પ્રોગ્રામ એસોસિયેટ, ન્યુટ્રિશનિસ્ટ, ડૉક્ટર અને વધુ સહિતની વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. પાત્રતા, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે વિશે જાણવા માટે આગળ વાંચો. જો તમે અથવા તમે જાણો છો તે કોઈ નોકરી શોધી રહ્યા છે, તો અમારી પાસે તમારા માટે સારા … Read more