ભરતી

GSRTC ભરૂચ ભરતી 2023: એપ્રેન્ટિસની ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરો, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (GSRTC) ભરૂચ દ્વારા તાજેતરમાં વિવિધ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સંસ્થા 13 માર્ચ, 2023ની છેલ્લી તારીખ પહેલાં પાત્ર ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરી રહી છે. આ લેખમાં, અમે તમને GSRTC ભરૂચ ભરતી 2023 સંબંધિત તમામ જરૂરી વિગતો પ્રદાન કરીશું. GSRTC ભરૂચ ભરતી 2023 (GSRTC Bharuch … Read more