ગુજરાત સરકારી યોજના, Sarkari Yojana

Palak Mata pita Sahay Yojana 2024: અનાથ બાળકોના પાલક માતાપિતાને દર મહિને 3,000 રૂપિયા ની સહાય

|| Palak Mata pita Sahay Yojana (પાલક માતા પિતા યોજના 2024, નિરાધાર બાળકો યોજના), sje.gujarat.gov.in || શું તમે ગુજરાતમાં પાલક માતા-પિતા છો કે તમે જે અનાથ બાળકની સંભાળ લઈ રહ્યા છો તેને ટેકો આપવા માટે નાણાકીય સહાયની શોધમાં છો? ગુજરાત સરકારે અનાથ બાળકોની સંભાળ રાખતા પાલક માતા-પિતાને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવા માટે પાલક માતા પિતા … Read more