ભરતી

ભારતીય વાયુસેના અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023: સૂચના, પરીક્ષાની તારીખો, પાત્રતા અને ઓનલાઈન અરજી કરો

ઈન્ડિયન એર ફોર્સ (IAF) એ એરફોર્સ અગ્નિપથ વાયુ (02/2023) દ્વારા અગ્નિવીર ભરતી માટેની સૂચના બહાર પાડી છે. આ લેખ ભરતી સંબંધિત તમામ જરૂરી વિગતો પ્રદાન કરે છે જેમ કે સૂચના, પરીક્ષાની તારીખો, પાત્રતા, લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર, ઓનલાઈન અરજી, મહત્વપૂર્ણ તારીખો, અરજી ફી, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અભ્યાસક્રમ. ભારતીય વાયુસેના અગ્નિવીર ભરતી 2023 (Indian Airforce Agniveer … Read more