ભરતી

Gujarat TET Recruitment 2023: અરજી ફોર્મ, પરીક્ષાની તારીખ, પાત્રતા અને વધુ

ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડે ગુજરાત TET ભરતી 2023 (Gujarat TET Recruitment) ની જાહેરાત કરી છે, જેમાં પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોને શિક્ષક પાત્રતા કસોટી માટે અરજી કરવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત TET ભરતી 2023 એ રાજ્ય-સ્તરની પરીક્ષા છે જેનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે શિક્ષક બનવાની ઈચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારો પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ-પ્રાથમિક સ્તરે ભણાવવા માટે … Read more