માર્ચ 2022

Sarkari Yojana

કાજુ વાવેતર વધારવા માટે પ્લાંટીંગ મટીરીયલ સહાય યોજના | Cashew Plantation Scheme in Gujarat

કાજુ ના વાવેતર પર સહાય યોજના । બાગાયતી યોજના 2022 । Krushi Sahay Yojana Online Apply | Bagayati Yojana In Gujarat | Bagayat Kheti In Gujarat | બાગાયતી યોજનાઓ Table Of Contents ગુજરાત સરકાર દ્વારા કૃષિ સહાય યોજના હેઠળ બાગાયતી ખેતીવાડી તેમજ પશુપાલન યોજના માટે ઘણી બધી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા … Read more

Sarkari Yojana

ચાફ કટર સબસીડી યોજના | Electric Chaff Cutter Subsidy In Gujarat 2022

ઈલેક્ટ્રીક મોટર ઓપરેટેડ ચાફ કટર સબસીડી યોજના । એંજિન સંચાલિત ચાફ કટર યોજના | ખેડૂત લક્ષી યોજના | Subsidy on Electric Chaff Cutter Scheme 2022 | Farmer Subsidy | Electric Chaff Cutter Subsidy Yojana | Agriculture Machinery Subsidy 2022 | Chaff Cutter Yojana  ભારત દેશ ખેતીપ્રધાન દેશ છે અહીં બધા જ ખેડૂતો ખેતી કરે છે … Read more

Uncategorized

ભાવનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Bhavnagar APMC | Bhavnagar Market Yard Na Aaj Na Bhav

આજના બજાર ભાવ | ભાવનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Bhavnagar APMC | Bhavnagar Market Yard Na Aaj Na Bhav | Bhavnagar market yard bazar bhav today | Bhavnagar apmc bhav today | Bhavnagar market yard contact number | APMC Bhavnagar | Bhavnagar Mandi bhav | Bhavnagar APMC Today Bajar Price | Bhavnagar yard na bhav | … Read more

Sarkari Yojana

Battery Operated Spray Pump Subsidy 2022 । બેટરી થી ચાલતા સ્પ્રે પંપ પર સહાય યોજના

Gujarat Battery Operated Spray Pump Subsidy | Battery Operated Spray Pump yojana 2022 | बैटरी चालित स्प्रे पंप पर सब्सिडी Battery Operated Spray Pump Subsidy 2022 । બેટરી થી ચાલતા સ્પ્રે પંપ પર સહાય યોજના ગુજરાત સરકાર દ્વારા કૃષિ તેમજ સહકારી વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને લગતી ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે. જે પણ ખેડૂતે … Read more

Scroll to Top