તમે શું જાણો છો UPI શું છે અને કેવી રીતે કામ કરે છે?

www.pmviroja.co.in

UPI દ્વારા ઓનલાઇન મોબાઈલ દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે .

www.pmviroja.co.in

UPI નું પૂરું  Unified Payments Interface નામ છે.

www.pmviroja.co.in

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

www.pmviroja.co.in

UPI એક રિયલ ટાઈમ પેમેન્ટ સિસ્ટમ છે.

www.pmviroja.co.in

UPI Application ને તમારા બેન્ક એકાઉન્ટ સાથે લિંક કરી ને પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

www.pmviroja.co.in

UPI NPCI (National Payments Corporation of India) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.

www.pmviroja.co.in

UPI IMPS યાનિની ​​તાત્કાલિક ચુકવણી સેવા સિસ્ટમ પર આધારિત છે

www.pmviroja.co.in

યુપીઆઈ સિસ્ટમ એ ભારતમાં paytm google pay phonepe જેવી એપ્લિકેશન. વાપરી શકાય છે.

www.pmviroja.co.in

આના ઉપયોગ આના ઉપયોગ દ્વારા તમે એક જ સેકન્ડમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ.

www.pmviroja.co.in

UPI નો ઉપયોગ કરવા માટે તમે સૌથી પહેલા તમારા Android ફોનમાં એપ્સ ઇન્સ્ટોલ કરો.

www.pmviroja.co.in

વર્ષનો 365 દિવસ 24×75 ફકત મની ટ્રાન્સફરની સુવિધા.

www.pmviroja.co.in