વૃદ્ધ પેન્શન યોજના હેઠળ દર મહિને 1000 રૂપિયાની સહાય

નિરાધાર વૃધ્ધ સહાય યોજના એ ગુજરાતમાં નિરાધાર વૃદ્ધો અને વિકલાંગ લોકો માટે નાણાકીય સહાય યોજના છે.

આ યોજના ગુજરાત સરકાર દ્વારા 1978 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તે પાત્ર લાભાર્થીઓને દર મહિને રૂ. 750-1000 પ્રદાન કરે છે.

લાયક બનવા માટે અરજદારોની ઉંમર 21 વર્ષ કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ અને વિકલાંગ અરજદારો 75% કે તેથી વધુની વિકલાંગતા સાથે 45 કે તેથી વધુ ઉંમરના હોવા જોઈએ.

અરજદારોને 21 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરનો પુત્ર હોઈ શકે નહીં, સિવાય કે પુત્ર માનસિક રીતે અસ્થિર હોય અથવા ગંભીર બીમારી હોય.

આ યોજના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ હેઠળના સામાજિક સુરક્ષા વિભાગ દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવે છે.

પાત્ર અરજદારો ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ કે તેથી વધુ સમય માટે ગુજરાતના કાયમી રહેવાસી હોવા જોઈએ.

આ યોજના માટેની અરજી પ્રક્રિયા ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન છે.

આ યોજના માટેની આવક મર્યાદા શહેરી વિસ્તારો માટે રૂ. 1.5 લાખ અને ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે રૂ. 1.2 લાખ છે.

આ યોજના ગુજરાત સરકાર દ્વારા નિરાધાર વૃદ્ધો અને અપંગો માટે ચલાવવામાં આવતી અનેક સહાય યોજનાઓમાંની એક છે.

યોજના દ્વારા આપવામાં આવતી સહાય સીધી લાભ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા દર મહિને લાભાર્થીના બેંક ખાતામાં સીધી જમા કરવામાં આવે છે.

વૃદ્ધ પેન્શન યોજના માટે સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે અહિયાં ક્લિક કરો