સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2022 

સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયાએ 138 હાઈ-પર્ફોર્મન્સ એનાલિસ્ટ પોસ્ટની  ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે 

 રસ ધરાવતા ઉમેદવારો SAI કારકિર્દી 2022 માટે અધિકૃત વેબસાઇટ દ્વારા સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2022 પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

સંસ્થાનું નામ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (SAI) ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા 138

અરજીની શરૂઆતની તારીખ05મી ઓગસ્ટ 2022અરજીની અંતિમ તારીખ 05મી સપ્ટેમ્બર 2022

– SAI ભરતી માટે માત્ર ભારતના નાગરિકો જ અરજી કરી શકે છે

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

શૈક્ષણિક લાયકાત:  સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયાના સત્તાવાર સૂચના મુજબ ઉમેદવારે કોઈપણ માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી ડિપ્લોમા, ડિગ્રી પૂર્ણ કરેલ હોવી જોઈએ.

SAI ખાલી જગ્યા પસંદગી પ્રક્રિયા: – ઈન્ટરવ્યુ

સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2022 માટે પગાર ધોરણ: – પસંદ કરેલ ઉમેદવારોને પગાર રૂ. 1,05,000/-

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

SAI હાઇ પર્ફોર્મન્સ એનાલિસ્ટ ઓનલાઇન અરજી ફી: – સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા નોકરીઓ માટે કોઈ અરજી ફી નથી .

સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2022 વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો.