20 વર્ષ સુધી લાઈટ બીલ નહિ ભરવું પડે, જાણો સરકારની આ ખાસ યોજના

www.pmviroja.co.in

ભારત સરકાર દ્વારા સોલાર રૂફટોપ યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે.

www.pmviroja.co.in

આ યોજના હેઠળ આપવામાં આવતી પેનલનો જીવનકાળ 20 વર્ષ સુધીનો છે.

www.pmviroja.co.in

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

www.pmviroja.co.in

Arrow
Arrow

આ યોજના હેઠળ નાગરિકોની 20% થી લઈને 40% સુધી સબસીડી મળવાપત્ર થશે.

www.pmviroja.co.in

આ યોજનાએ ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજના છે.

www.pmviroja.co.in

03 કિલો વોટ સુધીની સોલાર પેનલ પર 40% સબસીડી મળવા પાત્ર થશે.

www.pmviroja.co.in

03 કિલોથી લઈને 10 કિલો સુધીની સોલાર પેનલ પર 20 ટકા સબસીડી મળવા પાત્ર થશે.

www.pmviroja.co.in

10 કિલો થી વધુ ક્ષમતા ધરાવતી સોલાર પેનલ પર સબસીડી મળવાપાત્ર થશે નહીં.

www.pmviroja.co.in

આ યોજના હેઠળ આપવામાં આવતી ભારત સરકાર 2.50 લેખે લેવામાં આવે છે.

www.pmviroja.co.in

સોલાર રૂફટોપ યોજના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો.

www.pmviroja.co.in