ગુજરાતી WhatsApp group link | સરકારી યોજના વોટ્સએપ ગ્રુપ લિન્ક | Government Scheme WhatsApp Group link

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી સરકારી યોજના ની માહિતી જાણો સૌથી પહેલા અમારા ગ્રુપમાં જોડાવા. 

 આ સરકારી whatsapp ગ્રુપ દ્વારા તમને સાચી અને સચોટ માહિતી આપવામાં આવશે.

અમારા whatsapp ગ્રુપ દ્વારા સરકાર દ્વારા થતી યોજના વિશેની માહિતી અરજી ફોર્મ,  અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ માહિતી આપવામાં આવશે.

આ whatsapp ગ્રુપ દ્વારા સરકારી યોજના માં ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા વિષે પણ માહિતી આપવામાં આવે છે.

તમારા જિલ્લા પ્રમાણે whatsapp પર તમારા  જિલ્લામાં યોજના વિશેની માહિતી પણ મેળવી શકો છો.

Whatsapp ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થતાં પહેલાં તમારે અમારો મોબાઈલ નંબર સેવ કરી લેવું જરૂરી છે. જે તમને નીચે આપેલી લીંક પર ક્લીક કરવાથી મળવાપાત્ર થશે.

તમે જે  જિલ્લાના whatsapp ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવા માંગતા હોય તે ગ્રુપ ની બાજુમા “Click Here to Join Now” ક્યાં ક્લિક કરો.