પ્રધાનમંત્રી ઉજ્વલા યોજના હેઠળ ૧૦ રૂપિયામાં મળશે LED બલ્બ.

www.pmviroja.co.in

 આ યોજના હેઠળ સરકાર દ્વારા LED બલ્બ tubelight અને ઊર્જા કાર્યક્ષમ પંખા આપવામાં આવે છે.

www.pmviroja.co.in

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્વલા યોજના એ ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજના છે.

www.pmviroja.co.in

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

www.pmviroja.co.in

Arrow

આ યોજના હેઠળ 65 રૂપિયા પ્રતિ led bulb મળવાપાત્ર થશે

www.pmviroja.co.in

આ યોજના હેઠળ વીસ વર્ષની એલઈડી ટ્યુબલાઇટ 210 રૂપિયા પ્રતિ tubelight મળવાપાત્ર થશે.

www.pmviroja.co.in

 આ યોજના હેઠળ ફાઇસટાર એનર્જી ફેશન્સ પંખો એ માત્ર 1110 રૂપિયા માં મળવા પાત્ર થશે.

www.pmviroja.co.in

 આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિએ ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ.

www.pmviroja.co.in

 આ યોજના હેઠળ પ્રતિ કુટુંબી ૮થી ૧૦ જેટલા લાઈટ  બલબ આપવામાં આવે છે.

www.pmviroja.co.in

સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતા વર્ષે ૧૫ વર્ષની આયુ ધરાવે છે.

www.pmviroja.co.in

 આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે તમારી પાસે રેશન કાર્ડ હોવું જરૂરી છે. 

www.pmviroja.co.in