પ્રધાનમંત્રી ફરી એકવાર ગુજરાત આવશે

ગુજરાતમાં 10 સપ્ટેમ્બર ના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવશે.

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

જ્યારે તે અમદાવાદમાં સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી મંત્રી પરિષદનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે.

ક્યારે અમદાવાદમાં બે દિવસીય યોજાશે.

તે દિવસે તમામ રાજ્યના સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના મંત્રીઓ તેમજ સચિવો તેમાં ભાગ લેશે.

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા ભરતી બહાર