189 ગ્રેજ્યુએટ એન્જિનિયર ટ્રેઇની (GETs) ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

નેશનલ એલ્યુમિનિયમ કંપની લિમિટેડ (NALCO) એ 189 ગ્રેજ્યુએટ એન્જિનિયર ટ્રેઇની (GETs) પોસ્ટની ભરતી કરવા માટે જોબ નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે 

 રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નાલ્કો વેકેન્સી 2022 માટે 11મી ઓગસ્ટ 2022 થી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે

જો કે, NALCO એપ્લાય ઓનલાઈન લિંક નીચે આપેલ છે. નાલ્કો કારકિર્દી 2022 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ  11મી સપ્ટેમ્બર 2022 છે. 

એપ્લિકેશન શરૂ થવાની તારીખ11મી ઓગસ્ટ 2022 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ11મી સપ્ટેમ્બર 2022

ન્યૂનતમ ઉંમર:  18 વર્ષ મહત્તમ ઉંમર: 30 વર્ષ

ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા 189

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

ન્યૂનતમ પગાર:  રૂ. 40,000/- મહત્તમ પગાર:  રૂ. 1,40,000/-

– ઉમેદવારો માટે અરજી સબમિશન ફી:  સામાન્ય, OBC અને EWS ઉમેદવારો - રૂ. 500/-

– ઉમેદવાર માટે ફોર્મ સબમિશન ફી:  અન્ય તમામ ઉમેદવારો - રૂ. 100/-

નાલ્કો ભરતી 2022  વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો.

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.