મોદી સરકાર ગરીબ પરિવારો માટે એલપીજીના ભાવમાં ઘટાડો કરી શકે છે.

ગયા વર્ષે, ઓગસ્ટ: એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 200 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને રૂપિયા 400 સબસિડી મળી.

સરકાર ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ માથાદીઠ વપરાશમાં સુધારો કરવાની યોજના ધરાવે છે.

ગરીબ પરિવારો માટે સબસિડીમાં રૂ. 300નો વધારો થવાની શક્યતા.

દિલ્હીમાં ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને 14.4 કિલોનું સિલિન્ડર 603 રૂપિયામાં મળે છે.

દેશભરમાં બિન-સબસિડીવાળા એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમત 1200 રૂપિયાની આસપાસ છે.

ભાજપનું 500 રૂપિયાના સિલિન્ડરના ભાવનું વચન હજુ સુધી અમલમાં આવ્યું નથી.

લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો થવાની અટકળો.

ઘણી રાજ્ય સરકારો એલપીજી પર વધારાની સબસિડી આપે છે.