ગુજરાત સરકાર દ્વારા મફત પ્લોટ યોજના શરૂ કરવામા આવેલી છે.

મફત પ્લોટ યોજના 

આ યોજનાનો લાભ એ ઘર વિહોણા મકાન બાંધકામ માટે મળશે મફત પ્લોટ.

મફત પ્લોટ યોજના 

આ યોજના હેઠળ સો ચોરસ વાર જેટલી જગ્યા મફતમાં આપવામાં આવે છે.

મફત પ્લોટ યોજના 

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

www.pmviroja.co.in

Arrow
Arrow

આ યોજના એ 1972 થી કાર્યરત છે.

મફત પ્લોટ યોજના 

આ યોજનાનો લાભ ગરીબી હેઠળ લોકો લઈ શકે છે.

મફત પ્લોટ યોજના 

આ યોજનાનું મુખ્ય હેતુ ગરીબ લોકોને તેમને ઘર વિહોણા ને મકાન આપવાનો છે.

મફત પ્લોટ યોજના 

આ યોજના માટે અરજી ઓફલાઈન કરવાની રહેશે.

મફત પ્લોટ યોજના 

આ યોજના માટે અરજી કરવાની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ આ છે. https://panchayat.gujarat.gov.in/

મફત પ્લોટ યોજના 

મફત પ્લોટ યોજનાનો લાભ લેવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજની જરૂરિયાત રહેશે.

મફત પ્લોટ યોજના