જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

જયા પાર્વતી વ્રત ભગવાન શિવ  અને પાર્વતીની પૂજા કરવા માટે સમર્પિત કરવામાં આવે છે.

જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

 ખાસ કરીને જયા પાર્વતીનું વ્રત એ ગુજરાત રાજ્યના પશ્ચિમી પ્રદેશોમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં ઉજવવામાં આવે છે.

જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

 આ વ્રત દ્વારા સમૃદ્ધિ શાંતિ અને કલ્યાણ માટે અને સંપૂર્ણ નિષ્ઠા સમર્પણ સાથે આ વ્રત કરવામાં આવે છે.

જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

 આ વ્રતમાં પાંચમા દિવસે એટલેકે છેલ્લા દિવસે જાગરણ રાખવાનું વિધિ પણ હોય છે.

જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

  આ વ્રત એ “જયાપાર્વતી વ્રત જાગરણ” તરીકે પ્રચલિત છે.

જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

 આ વ્રતમાં પાંચ દિવસના સમયગાળા દરમિયાન ઉપવાસ નો દિવસ છે.

જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

  જયા પાર્વતી વ્રત હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ અષાઢ મહિના માં આવે છે.

જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

 આ વર્ષે જયાપાર્વતી વ્રતઃ 11 જુલાઇને સોમવારના રોજ યોજવામાં આવે છે.

જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

 આ વ્રતમાં ઉપવાસ રાખવો એ મહત્ત્વની વિધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

 આ વ્રતમાં મોટાભાગની મહિલાઓ ઘઉં અને ચોક્કસ શાકભાજી ખાવા ન ચાલે છે.

જાણો જયા પાર્વતી વ્રત વિશેનું મહત્વ 

 આ વ્રત દ્વારા સમૃદ્ધિ શાંતિ અને કલ્યાણ માટે અને સંપૂર્ણ નિષ્ઠા સમર્પણ સાથે આ વ્રત કરવામાં આવે છે.