ભારતની પોસ્ટ વિભાગમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ભરતી જાહેર.

ભારત સરકાર દ્વારા 98,083 જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી.

Arrow

ભારતીય પોસ્ટમાં અરજી કરવાની લાયકાત ધોરણ 10 પાસ.

Arrow

આ જોબ માટેનું સ્થાન સમગ્ર ભારતમાં.

Arrow

પોસ્ટમેનની 59099 પોસ્ટ જાહેર.

Arrow

મેઇલ ગર્ડની 1445 પોસ્ટ્સ જાહેર.

Arrow

મલ્ટી ટાસ્ટીંગ માટે 37,539 પોસ્ટ જાહેર.

Arrow

આ જોબનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

Arrow

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

Arrow
Arrow

આ પોસ્ટ ભરતીમાં લાભ લેવા માટે ઉમેદવારોની ઉંમર 18 વર્ષથી 32 વર્ષની વચ્ચેની હોવી જોઈએ.

Arrow

આ પોસ્ટ ભરતીમાં લાભ લેવા માટે ઉમેદવારોની ઉંમર 18 વર્ષથી 32 વર્ષની વચ્ચેની હોવી જોઈએ.

Arrow

ઇન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો.