What is IFSC Code in Gujarati

IFSC નું પૂરું નામ Indian Finance System Code છે.

Dot
Dot

આઈએફસી કોડ એ 11 અંક નો હોય છે.

Dot

IFSC કોડ એ દરેક બેંક બ્રાન્ચ નો અલગ અલગ હોય છે.

Dot

IFSC દ્વારા ભારતમાં સ્થિત કોઈ પણ બેંકની જાણકારી મેળવી શકીએ છીએ.

Dot

RTGS અને NEFT જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક પેમેન્ટ કરવા માટે આઈએફસી કોડ જરૂરિયાત રહે છે.

Dot

IFSC કોડ એ આરબીઆઈ (RBI) દ્વારા આપવામાં આવે છે.

IFSC કોડ એ આરબીઆઈ (RBI) દ્વારા આપવામાં આવે છે.

Dot

ઓનલાઇન બેંક તો બેંક પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે આ કોડ ની જરૂરિયાત રહે છે.

Dot

IFSC કોડ એ તમારા બેંકની પાસબુક, ચેક બુક અથવા તેમની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પરથી જાણી શકો છો.