ખરતા વાળ ને અટકાવો બસ આટલું જ કરતાં 

વાળ ખરતા નિયંત્રણ માટે આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો

જ્યારે પણ તમે શેમ્પૂ કરો ત્યારે ઓછામાં ઓછા 3-4 કલાક પહેલા હૂંફાળા તેલથી માલિશ કરો. સરસવ અથવા નારિયેળના તેલથી માલિશ કરવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

ભીના વાળમાં ક્યારેય કાંસકો ન કરો. આમ કરવાથી વાળના મૂળ ખેંચાય છે અને નબળા પડી જાય છે.

તમારો આહાર યોગ્ય રાખો. – નિયમિત રીતે યોગ કરો.

તમારા વાળ ખુલ્લા ન છોડો. જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે જ ખોલો.

અઠવાડિયામાં એકવાર તમારા વાળને સ્ટીમ કરો. ટેન્શન અને સ્ટ્રેસ ન લો.