ઘણા લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે સોશિયલ મીડિયા તેમનો સમય બરબાદ કરે છે, તેમના પરથી લોકો પૈસા કમાઈ છે.

www.pmviroja.co.in

Facebook પરથી પૈસા કઈ રીતે કમાવા?

 facebook પરથી ઘરે બેઠા સારી એવી કમાણી કરી શકાય છે.

www.pmviroja.co.in

Facebook પરથી પૈસા કઈ રીતે કમાવા?

 facebook પર તમારા પૈસા કમાવા માટે સૌ પ્રથમ એક  કોઈપણ પ્રકારના ટોપીક ફાઇનલ કરવાના રહેશે.

www.pmviroja.co.in

Facebook પરથી પૈસા કઈ રીતે કમાવા?

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

www.pmviroja.co.in

Facebook પરથી પૈસા કઈ રીતે કમાવા?

Arrow

 ત્યાર બાદ તમારે ફેસબુક ઉપર એક પેજ બનાવીને તમારે daily પબ્લિશ કરવાનું રહેશે.

www.pmviroja.co.in

Facebook પરથી પૈસા કઈ રીતે કમાવા?

 ત્યારબાદ તમારા પેજ ઉપર ટ્રાફિક આવવાનું શરૂ થઈ જશે.

www.pmviroja.co.in

Facebook પરથી પૈસા કઈ રીતે કમાવા?

ત્યારબાદ તમારા પેજ ઉપર આવતી ટ્રાફિકને  affiliate માર્કેટિંગ અથવા તેમને કોઈપણ પ્રકારની પ્રોડક્ટ વેચીને પૈસા કમાઇ શકો છો

www.pmviroja.co.in

Facebook પરથી પૈસા કઈ રીતે કમાવા?

ત્યારબાદ તમારા પેજ ઉપર સારા એવા થઈ જાય ત્યારબાદ તમે તમારું પેજ સેલ કરી શકો છો અને સારી એવી રકમ મેળવી શકો છો. 

www.pmviroja.co.in

Facebook પરથી પૈસા કઈ રીતે કમાવા?

 તમારા પેજ ઉપર એડવર્ટાઈઝમેન્ટ કરવાના પૈસા લઈ શકો છો. 

www.pmviroja.co.in

Facebook પરથી પૈસા કઈ રીતે કમાવા?

 facebook  પર સારી એવી follows કરવા માટે તમારા ફેસબુક પેજ પર સારો એવો કન્ટેન્ટ અપલોડ કરવાનો રહેશે. 

www.pmviroja.co.in

Facebook પરથી પૈસા કઈ રીતે કમાવા?