www.pmviroja.co.in

HDFC બેન્ક દ્વારા 12552 જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતી

www.pmviroja.co.in

HDFC બેંક દ્વારા વિવિધ પ્રકારની જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતી જાહેર કરવામાં  આવેલી છે.

www.pmviroja.co.in

આ ભરતી માં નોકરીનું સ્થાનએ ભારતમાં ગમે ત્યાં હોય શકે છે

www.pmviroja.co.in

આ ભરતી માં પરીક્ષા મોડ ઓનલાઇન CBT રાખવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

www.pmviroja.co.in

Arrow
Arrow

www.pmviroja.co.in

HDFC ની ભરતી માં અરજીની પ્રથમ તારીખ: 05-07-2022

www.pmviroja.co.in

HDFC ની ભરતી માં  અરજીની છેલ્લી તારીખ: 30-08-2022

www.pmviroja.co.in

HDFC ની ભરતી માં કરતા ઉમેદવારની ઉંમરે 18 વર્ષ થી લઈને 45 વર્ષની વચ્ચેની હોવી જોઈએ.

www.pmviroja.co.in

આ ભરતીમાં બઁક દ્વારા ઉમેદવારો ને 25,000 થી લઈ ને 1,18,000 સુધીનો પગાર આપવામાં આવશે.

www.pmviroja.co.in

આ  ભરતીમાં અરજી કરવાની પરકીય એ hdfcbank.com આ અધિકૃત સાઇટ પર ચાલી રહી છે.