ભારત સરકાર દ્વારા હર ઘર તિરંગા અભિયાન શરૂ કરવામાં આવેલું છે.

www.pmviroja.co.in

આ અભિયાનમાં જોડવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

www.pmviroja.co.in

 આ અભિયાનમાં જોડાયા બાદ તમને ઓનલાઇન સર્ટીફીકેટ મળવા પાત્ર થશે.

www.pmviroja.co.in

www.pmviroja.co.in

Arrow
Arrow

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

આ યોજના હેઠળ ભારતમાં બધા જ નાગરિકો તેમના ઘરે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવાનો રહેશે.

www.pmviroja.co.in

આ અભિયાન એ  13 ઓગસ્ટ થી 15 ઓગસ્ટ સુધી શરૂ રહેશે.

www.pmviroja.co.in

ત્યારબાદ તમે સોશિયલ મીડિયા ઉપર સેલ્ફી વિથ ફ્લેગ hastag સાથે ફોટો શેર કરો શકો છો.

www.pmviroja.co.in

હર ઘર તિરંગા યોજનામાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટેની લિંક જે મુજબ આપેલી છે. https://harghartiranga.com

www.pmviroja.co.in