ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝની પ્રથમ અઠવાડિયા નું રીઝલ્ટ જાહેર થઈ ગયું છે.

www.pmviroja.co.in

ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી આ ક્વિઝ ના પ્રથમ અઠવાડિયા નું રીઝલ્ટ 16 જુલાઈ શનિવાર રોજ 3:00 વાગે જાહેર થશે.

www.pmviroja.co.in

G3Q ક્વિઝના બીજા અઠવાડિયાની રવિવારને રોજ 08:00 વાગ્યે થશે.

www.pmviroja.co.in

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

www.pmviroja.co.in

આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતના નાગરિકો અને યોજના વિશેની જ્ઞાન દેવાનો છે.

www.pmviroja.co.in

આ ક્વિઝ માં ટોટલ નવ રાઉન્ડ થશે.

www.pmviroja.co.in

દર અઠવાડિયે રમાતી આ ક્વિઝ નું પરિણામ શનિવારે જાહેર કરવામાં આવશે.

www.pmviroja.co.in

આઠ પીસમાં છેલ્લા રાઉન્ડમાં જિલ્લા કક્ષાએ ત્યારબાદ રાજ્ય કક્ષાએ ક્વિઝ રમવામાં આવશે.

www.pmviroja.co.in

આ ક્વિઝ નું પરિણામ જાહેર થવાના ટાઈમ ટેબલ જોવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો.

www.pmviroja.co.in

ગુજરાત સરકાર દ્વારા જ્ઞાનગુરુ પેજમાં રજીસ્ટ્રેશન ની માહિતી મેળવવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો.

www.pmviroja.co.in