ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ મોડાસા ખાતે કરવામાં આવી સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી.

ભુપેન્દ્ર પટેલ અરવલ્લીમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો અને સંકલ્પોની કરી વાત.

રાજ્યના સંબંધિત કરતા કરવામાં આવી મોટી જાહેરાત સાથે ધ્વજવંદન સમયે હેલિકોપ્ટર દ્વારા પુષ્પાવરણ કરવામાં આવી.

Arrow
Arrow

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ. 

ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે ગુજરાત વિકાસના પંથે છે.

નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસના સંકલ્પોને સીએમએ આગળ વધાર્યા.

સીએમના સંકલ્પો દરમિયાન તેમના ગુજરાતના આરોગ્યને શિક્ષણ ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.

તેમને કહ્યું મોદીના વડાપ્રધાન બન્યા પાંચ ગુજરાતના સંકલ્પોને તે આગળ વધારશે.