આજના જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના આપતા પહેલા તેમના પ્રશ્નો વાંચો

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ગુજરાત રાજ્યમાં ખેડૂતને વોટર કેરિંગ(પાણીના વાહન)પાઇપની સહાય કેટલા વર્ષે મળે છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

જેવા બધા સવાલ ના જવાબ જાણવા સ્વાઇપ અપ કરો 

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

કયા રાજ્યની સરકારે ‘જ્ઞાનકુંજ ઈ-ક્લાસ’ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

એજ્યુકેશન લોન પર ‘ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી સ્કીમ’ માં સબસિડી માટે કેટલી રકમની એજ્યુકેશન લોન ઉપલબ્ધ છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

ભાવનગરમાં આવેલી કેન્દ્રીય કક્ષાની સંશોધન સંસ્થાનું પૂરું નામ શું છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

‘પી.એમ.ગતિશક્તિ કાર્યક્રમ’ હેઠળ બારેમાસ ૨૪ કલાક વીજળી પૂરી પાડવા કેટલા કિલોમીટરનું ટ્રાન્સમિશન નેટવર્ક તૈયાર કરેલ છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

‘સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટ’ મુજબ ‘બિઝનેસ’ શબ્દની વ્યાખ્યા કઈ કલમ હેઠળ કરવામાં આવી છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

જેવા બધા સવાલ ના જવાબ જાણવા સ્વાઇપ અપ કરો 

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ભારતીય ચલણી નોટમાં કેટલી ભાષાઓ છાપવામાં આવે છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

કયા જાણીતા ચિત્રકારે સાંસ્કૃતિક મેગેઝીન ‘કુમાર’ની શરૂઆત કરી હતી ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

સરદાર પટેલે બારડોલી આશ્રમનું શું નામ રાખ્યું હતું ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

વિશ્વની સપુષ્પી વનસ્પતિ પૈકી 6% ટકા વનસ્પતિ ભારતમાં મળે છે, તેમાંથી કેટલા ભાગની વનસ્પતિ ભારત સિવાય બીજે ક્યાંય જોવા મળતી નથી ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

કયું પક્ષી સૌથી અદભુત માળો બાંધે છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

જેવા બધા સવાલ ના જવાબ જાણવા સ્વાઇપ અપ કરો 

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

વાગડનું મેદાન ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આરંભ કરાયેલ ‘ગો ગ્રીન’ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શો છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

કયા ભારતીય વૈજ્ઞાનિક ભારતના પરમાણુ ઊર્જા આયોગના પ્રથમ અધ્યક્ષ બન્યા હતા ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ટ્યુશન સહાય યોજના

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો