આજના જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના આપતા પહેલા તેમના પ્રશ્નો વાંચો

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

1. રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક સરકાર વચ્ચે મહેસૂલની વહેંચણી માટે નીચેનામાંથી કોણ જવાબદાર છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

1. સિદ્ધપુરનું પ્રાચીન નામ શું હતું ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

1. ગુજરાતી સાહિત્યના કયા મહાન સર્જક મુંબઈ રાજયના ગૃહપ્રધાન અને મુખ્ય ન્યાયાધીશ રહ્યા હતા ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

1. ભીલ સેવામંડળના સ્થાપક કોણ હતા?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

1. પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્ય કઈ ભાષામાં રચાયું છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

1. દક્ષિણ ભારતમાં ભક્તિમાં કયા સંતોનું પ્રદાન છે?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

1. સંપૂર્ણ ક્રાંતિના પ્રણેતા કોણ હતા?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ગુજરાતમાં આવેલ વેળાવદર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ગુજરાતમાં આવેલ હિંગોળગઢ વાઈલ્ડલાઈફ સેન્ચુરીની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

મહેસાણામાં કઈ ડેરી આવેલી છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

1. ‘UIDAI’નું પૂરું નામ શું છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

જેવા બધા સવાલ ના જવાબ જાણવા સ્વાઇપ અપ કરો 

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ટ્યુશન સહાય યોજના

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો