ધોરણ 10 નુ રિઝલ્ટ સોમવારે ઓનલાઈન મુકાશે, સૌથી પહેલા રિઝલ્ટ જોવા માટે વેબસાઈટ @gseb.org

ધોરણ 10નું રીઝલ્ટ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાત સરકારની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ gseb.org પર મૂકવામાં આવશે

ધોરણ 10 નું ઓનલાઇન રિઝલ્ટ કઈ રીતે ચેક કરવું તેની માહિતી આપણે આ લેખ દ્વારા જાણીશું 

Post Name:  ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષા 2022 રીઝલ્ટ

Official Website Link https://gseb.org

gseb result 2022 Gujarat | 10th result 2022 SSC

Gujarat Board 10th Result 2022 | www gseb org 2022 exam date