1971માં મસાલા ઢોસાના પ્રાઇસ શું હતું? રેસ્ટોરન્ટનું 52 વર્ષ જૂનું બિલ વાયરલ થયું

What was the price of masala dosa in 1971 A 52-year-old restaurant bill went viral

મસાલા ઢોસા અને કોફીની કિંમતનું જૂનું બિલ સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું છે. બિલ, જે 1971નું છે, તે દર્શાવે … Read more

0% વ્યાજની લોન સાથે નાણાકીય સહાય મેળવો: મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના 2023 મફત છત્રી યોજના 2022 બરોડા તિરંગા ડિપોઝિટ સ્કીમ ખેડૂતોને સરકાર આપી રહી છે 15 લાખ રૂપિયા PFMS : ખાતામાં પૈસા આવિયા કે નહીં, આ રીતથી ચેક કરો પેમેન્ટ સ્ટેટસ