ધોરણ 10 નુ રિઝલ્ટ સોમવારે ઓનલાઈન મુકાશે, સૌથી પહેલા રિઝલ્ટ જોવા માટે વેબસાઈટ @gseb.org

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Follow us on Google News Join Now

Gujarat Board 10th Result 2022 | www gseb org 2022 exam date | SSC board result | gseb org SSC result 2022 12th | www gseb org 2022 result arts | gseb result 2022 class 12 link | www gseb org 2022 12th | gseb result 2022 Gujarat | 10th result 2022 SSC

ધોરણ 10 રીઝલ્ટ | રીઝલ્ટ જોવા માટે | ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષા 2022 રીઝલ્ટ | ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ 2022 | gseb | www gseb org 2022 | www gseb org 2022 SSC | gseb org SSC

Gujarat Board 10th Result 2022 | SSC board Result 2022

10th result 2022 gujarat board: ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ ગુજરાત સરકાર દ્વારા સોમવારે મુકવામાં આવશે. આ રીઝલ્ટ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાત સરકારની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ gseb.org પર મૂકવામાં આવશે. ધોરણ 10 નું ઓનલાઇન રિઝલ્ટ કઈ રીતે ચેક કરવું તેની માહિતી આપણે આ લેખ દ્વારા જાણીશું અને ગુજરાત માધ્યમિક તેમજ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ધોરણ 10 અને સંસ્કૃત નું પ્રથમ માર્ચ એપ્રિલ 2022 નું પરિણામ ની તારીખ: 06/06/2022 ના રોજ સવારે 08:00 ઓનલાઇન પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

Post Nameધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષા 2022 રીઝલ્ટ
Official Website Linkgseb.org
Home Page Click Here

Gujarat Board 10th Result 2022 | SSC board Result 2022

ગુજરાત રાજ્યમાં ધોરણ 12 તેમ જ 12નું સામાન્ય પ્રવાહ તેમજ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પરિણામને લઇને મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી જ છે કે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 નું પરિણામ એ જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં જાહેર કરવામાં આવશે. જ્યારે પણ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ધોરણ10 અથવા ધોરણ ૧૨નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવે ત્યારે અમારા Whatsapp ગ્રુપ ઉપર એક મસ્ત મોકલવામાં આવશે તમામ મિત્રોએ આ વેબસાઇટની મુલાકાત લેતા રહેવું જેથી તમને જ્યારે પણ પરિણામ જાહેરાત થાય તો તમને સૌથી પહેલા જાણ થાય.

GSEB SSC Result 2022 Date and Time

Gujarat Board SSC Result 2022 Date And Time- Gujarat GSEB will Release the Results of the 2022 Exam In the First week of June month. These Results were declared Online at Gujarat GSEB Official sites gseb.org and gsebeservice.com.

If you want the first notification of the Gujarat Board 10 results declaration then Don’t forget to bookmark or remember our site and so visit or join a WhatsApp group for further Information About GSEB 10th Result 2022.

GSEB 10th Result 2022: How to Check 10th SSC Result Online

Here I am sharing How You can Check Your 10th Result Online at Home. Just Follow the Some Steps and Check Your SSC 2022 result.

Step 01: First of all you want to visit an official site of the Gujarat Board, Links are given below.

Step 02: After the Reach at the official Site Of GSEB Boards, you have to fill in some details on that site to watch the results of the 10th class Result.

Step 03: After completing the Seat Number and Candidates’ Birthday date.

Step 04: After a Full that Details Successful your redirect to a New tab that tab You can Download And Watch Your 10th GSEB Board Exam Result.

How to check results via SMS

If you want Your result Details by SMS then the student can check their results by sending an SMS on 56263 and SMS Format is: SSC SEAT NUMBER

Read Also:

4.4/5 - (7 votes)

Leave a Comment